List of active policies

Name Type User consent
Przetwarzanie moich danych osobowych Privacy policy All users

Summary

 Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym do udziału w poszczególnych wydarzeniach Konkursowych, do których dostęp uzyskiwany jest poprzez Uczelnianą Platformę Konkursową Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości (SWWS) są ich Organizatorzy. 

Pełne treści klauzul informacyjnych RODO znajdują się w Regulaminach Olimpiad i Konkursów.

Full policy

Natomiast w pozostałym zakresie (obsługa informatyczna konta, udział w wydarzeniach organizowanych przez SWWS) administratorem danych pozostaje Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiśniowej 50. 

Z pełną treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych na Uczelnianej Platformie Szkoleniowej SWWS można się zapoznać na stronie https://moodle.swws.edu.pl/